Годишно счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е последния етап от ежедневното и текущо водене на счетоводството и включва:

  • Анализ на салдата и годишно счетоводно приключване на счетоводните сметки
  • Изготвяне на Годишна данъчна декларация, статистически отчети и Годишен финансов отчет
  • Проверка и заверка на Годишния финансов отчет от дипломиран експерт-счетоводител, при спазване на националните и международни одиторски стандарти