Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя комплексни консултантски услуги в областта на телекомуникационното и медийно право. Кантората има разнороден опит в областта на телекомуникациите и медиите, обхващащ както отношенията с регулаторни органи, търговски партньори и рекламодатели, така и специфичните отношения и изисквания относно   права на интелектуална собственост и продуктово позициониране. В тази връзка, Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” консултира в  един  широк спектър от отношения в рамките на динамичния сектор на медии и телекомуникации. 

Предоставяните от дружеството  консултантски услуги са: 

  • консултации по правната рамка за започване и осъществяване на радио и телевизионна и далекосъобщителна дейност;
  • регистрация и лицензиране на радио и телевизионни оператори и далекосъобщителни оператори;
  • бизнес консултации по осъществяване на телекомуникационна дейност;
  • консултации във връзка с рекламата и спонсорството при осъществяване на радио и телевизионна дейност;
  • консултации във връзка със създаване на радио и телевизионни програми и на тяхното разпространение;
  • представителство пред националните органи регулиращи радио и телевизионна и далекосъобщителна дейност.

Нашите специалисти в тази област

Значими клиенти и проекти

„Ремикс Глобъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси. Научи повече

„Кеш Кредит“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и парньори“ консултира една от най-бързо развиващите се български небанкови кредитни институции, отпускаща малки кредити на физически лица по въпроси, свързани с интелектуалната собственост и защита на потребителите. Научи повече

"Агенцията за събирания на вземания" ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира собствениците на (АСВ), компания, специализирана в покупка на вземания на банкови и финансови институции и дружества, предоставящи комунални услуги, по продажбата на 100% от капитала на дружеството. Научи повече

„Ефишънси Фърст Медия“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя пълно правно обслужване на WNESS TV, в това число консултиране и изготвяне на различни документи, свързани с права на интелектуална собственост, продуктово позициониране и реклама Научи повече

"Д2 Лайн" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с разработването на нов онлайн електронен магазин за луксозни модни продукти. Научи повече

SoftGroup

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ редовно консултира клиента по различни въпроси в областта на трудовото и осигурително право като подготовка на трудови договори и изменения на трудови договори със специфични условия и др. Научи повече

"Интер Системс" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с целия процес на ревизия на съществуващите и разработване на нови процедури по отношение на информационната сигурност, тъй като компанията е сертифицирана в ISO / IEC 270001. Научи повече