Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя комплексни консултантски услуги в процеса на придобиване на недвижими имоти, последващо проектиране и строителство, надзор и управление на строителния процес, както и управление и продажба на недвижими имоти. Дружеството консултира някои от най-значимите строителни инициативи на територията на България. Има специализирана експертиза в големи инвестиционни проекти с международно финансиране. 

Предоставяните от кантората консултантски услуги са: 

 • изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти;
 • проучване на правния статус на недвижими имоти;
 • участие в преговори и посредничество по конкретни сделки с предмет недвижими имоти;
 • изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;
 • изготвяне на договори за управление на строителния процес, строителни и консултантски договори по ФИДИК;
 • процедури по устройствено планиране;
 • изготвяне на договори за поддръжка и управление на жилищни и обществени обекти – апартаменти, магазини, хотели, производствени обекти;
 • изготвяне на договори за наем;
 • представителство пред държавни и общински органи, юридически и физически лица в процеса на инвестиране в недвижими имоти, изграждането на строителни обекти и тяхното управление и покупко-продажба;
 • посредничество пред кредитни институции във връзка с финансиране на покупка-продажба на недвижими имоти или на тяхното строителство;
 • процесуално представителство по дела, касаещи недвижими имоти.

Нашите специалисти в тази област

Значими клиенти и проекти

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира държавното предприятие по въпроси от областта на недвижимите имоти и строителството на приблизителна стойност от 15 милиона евро. Научи повече

Novenergia II Energy & Environment (SCA) SICAR

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира Европейския инвестиционен фонд относно възобновяеми енергийни източници. Компанията изгражда вятърни и фотоволтаични централи в различни региони на България с обща инсталирана мощност от 300 MW. Научи повече

MRI Construction Ireland Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира ирландската строителна компания за изграждане на четири ваканционни комплекса в Разлог и последваща продажба на обща стойност 23 милиона евро. Научи повече

BMA Investment Group Inc., Hong Kong

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира един от най-големите в историята на страната инвестиционни проекти на стойност, надхвърляща 3,4 млрд. евро. Научи повече

„Алтерко“ АД

„Гугушев и партньори“ оказа правно съдействие на българското публично дружество, специализирано в създаването и поддръжката на мобилни приложения, с придобиването на недвижим имот в София чрез покупка на дялове от проектното дружество-собственик на имота. Научи повече

"Адванс Интернешънъл Транспорт" ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя пълно правно обслужване на клиента, транспортно и логистично дружество, предоставяйки правни услуги, свързани с недвижими имоти, корпоративно, договорно и данъчно право. Научи повече

„Норд Холдинг“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави процесуално представителство на клиента по множество данъчни дела, с материален интерес, надхвърлящ 1 милион евро за всяко дело. Научи повече

„Палфингер Продукционтехник България“ ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с покупката на няколко поземлени имота в България, също във връзка с потенциално финансиране за изграждането на производствено предприятие на стойност 30 милиона евро. Научи повече

M&S UK Holding Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента и неговите дружества в страната пълен набор от правни услуги във връзка с изграждането на два проекта в района на град Разлог, с обща застроена площ от 75 000 кв.м. Научи повече

„Мадара Принт“ АД

Екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с придобиването на терен и административни сгради в центъра на гр. София - съдействие при преговорите, структуриране на сделката и приключване на сделката. Научи повече

„Агротайм“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента - лидер в животновъдния отрасъл, във връзка с изграждане на свинеферма и сключване на договор с британското дружество „Ей Ем Уъркап“ Лтд. (AM Warkup Ltd., UK). Научи повече

„Грийнлайф“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави пълно правно обслужване на клиента, Грийнлайф АД, при изграждането на жилищни и ваканционни комплекси по два големи проекта, с обща приблизителна стойност 30 милиона евро. Научи повече

Община Разлог

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира Община Разлог за публично-частно партньорство с над 65 инвеститори за изграждане на курортната инфраструктура в района на Разлог. Научи повече

„Асет Плюс“ ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по реструктуриране на отношенията с „Пиреос Лизинг“ относно наем на недвижими имоти. Научи повече

„Юник Истейтс“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира Юник Истейтс, която е изключителен представител за България на Christie’s Great Estates и е специализирана в продажбата на луксозни недвижими имоти. Научи повече

„Фасилити Мениджмънт Груп“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партьнори“ предоставя постоянно правно обслужване на клиента, който е специализиран в управление и поддръжка на жилищни и ваканционни комплекси. Научи повече

"Аркел" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, банково и финансово право, недвижими имоти, както и по въпросите в областта на имиграционното право. Научи повече