Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултации при бизнес планирането на производители и дистрибутори на стоки и услуги, както и на крайни потребители, относно изискванията и възможностите, предоставени от законодателството за защита на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите. Фокус в дейността на кантората е не само традиционното производство и предоставяне на услуги в търговските обекти, но и предоставянето на услуги и сключването на договори от разстояние, електронната търговия и безжичният обмен на данни. 

Предоставяните от „Гугушев и партньори” консултантски услуги са следните:

  • етикетиране, безопасност на стоките, обезщетения за вреди от дефектни стоки;
  • защита срещу непочтена, заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама;
  • гаранции за стоката, рекламации, отговорност;
  • избягване на неравноправни клаузи в потребителски договори;
  • европейска практика по въпросите на защита на потребителите;
  • практика на Комисията за защита на потребителите и представителство пред комисията;
  • режим на сдруженията за защита на потребителите;
  • помирителни комисии.

Нашите специалисти в тази област

Дафинка Стойчева

Старши Партньор

Цветина Стефанова

Старши консултант

Значими клиенти и проекти

„Ремикс Глобъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси. Научи повече

„Кеш Кредит“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и парньори“ консултира една от най-бързо развиващите се български небанкови кредитни институции, отпускаща малки кредити на физически лица по въпроси, свързани с интелектуалната собственост и защита на потребителите. Научи повече

„Амарант България“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира един от най-големите застрахователни брокери в страната при разработването на мобилното приложение Amarant Bulgaria. Научи повече

"Д2 Лайн" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с разработването на нов онлайн електронен магазин за луксозни модни продукти. Научи повече

"Гед" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, данъчното право и трудовото право. Научи повече