Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява община Казанлък по дело относно искове на общината срещу две български застрахователни дружества по застрахователни полици за професионална отговорност във връзка със застрахователно събитие, настъпило в хода на строителни дейности. В резултат на успешните преговори със застрахователните дружества, ръководени от адвокатската кантора, част от обезщетението е изплатено, а за останалата част от сумата има образувано съдебно дело.

Правната помощ, предоставена от адвокатското дружество включва:

  • цялостната комуникация със застрахователното дружество;
  • подготовката на застрахователните искове;
  • анализ и предоставяне на подкрепящата документация;
  • преговори и консултации;
  • както и процесуално представителство.