Станислава е счетоводител в Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Практиката на Станислава се фокусира върху финансовото и мениджмънт отчитане. Тя е счетоводител с опит в български и международни компании. През годините е работила за български  фирми с бизнес в сферата на международния транспорт и търговия. Работила е  за една от 4-те най-големи международни компании за счетоводни и одит услуги, където изпълнява длъжността на счетоводител с финансови и контролни функции за международни компании. В момента като част от екипа на Гугушев Файнънс & Акаунтинг, Станислава работи за голям международен клиент, световен  лидер в областта на производството и поддръжката на асансьорни уредби, където изпълнява длъжността на главен счетоводител и финансов мениджър. 

Професионален опит 

 • Гугушев Файнънс енд Акаунтинг (2017 – до сега)
  • Счетоводител
 • Делойт (2015 – 2017)
  • Счетоводител
 • Кийра (2013 – 2015)
  • Отчетник счетоводство
 • Интертрейд 2003 (2012 – 2013)
  • Отчетник счетоводство
 • Фруктрейд (2010 – 2012)
  • Отчетник счетоводство 

Образование

 • Военна Академия “Г.С.Раковски“, гр. София (2013 – 2015), Магистър по комуникационни и информационни системи и технологии
 • Университета за национално и световно стопанство, гр. София (2008 – 2012), Бакалавър по счетоводство
 • Националната търговско-банкова гимназия, гр. София (2003 – 2008), Счетоводна отчетност 

Членство

 • ACCA – студентско членство

Езици

 • Английски
 • Испански
 • Руски