Пролетина е партньор в Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Практиката на Пролетина се фокусира върху финансовото и мениджмънт отчитане, консолидираното финансово отчитане, данъчни ревизии и  разрешаване на данъчни спорове, данъчно планиране и управление на данъчния риск. Тя има богат опит в сферата на трансферното ценообразуване, косвените данъци и прилагането на международните спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. През годините Пролетина е участвала в редица данъчни и финансови  дю дилиджънси и анализи по сложни сделки, сливания и придобивания и преструктуриране на бизнеса. Пролетина консултира местни и многонационални клиенти от различни индустрии, включително публични компании и има особен интерес и опит във ВЕИ сектора. 

Професионален опит

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2015 – до сега)
  • Партньор, Главен счетоводител и консултант
 • Гугушев Файнънс енд Акаунтинг (2010 – 2014)
  • Старши счетоводител и консултант
 • Гугушев Файнънс енд Акаунтинг (2008 – 2009)
  • Младши счетоводител

Образование

 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2009 – 2010), Магистър по финанси
 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2005 – 2009), Бакалавър по финанси
 • Гимназия с преподаване на английски език “Гео Милев“, гр.Бургас (2000 – 2005)

Езици

 • Английски