Мариела  е квалифициран специалист "Човешки ресурси и съответствие" със значителен опит в управлението хора и бизнес дейности. Тя ефективно планира, организира и оптимизира плавното и качествено намиране на нов персонал, както и работи по различни проекти.

Мариела повишава производителността на екипа чрез рационализиране на работните процеси. Отговаря за координация и предоставяне на решения, свързани с оптимизирането на оперативните офис дейности.

Професионален опит

 • Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ (2020 – сега)
  • Административен асистент
 • „Ей Ай Джи Юръп“ ЕООД (2018 – 2019)
  • Ликвидатор щети
 • „Пи Пи Ди България“ ЕООД (2014 – 2018)
  • Асистент проекти
 • „Си Три Ай Юръп“ ЕООД (2011 – 2014)
  • Административен асистент

Образование

 • Нов български университет, гр. София (2012 – 2014)
  • Магистър специалност „Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността“
 • Централно-европейски университет, гр. Будапеща, Унгария (2009 – 2010)
  • Магистър специалност „Сравнително конституционно право“
 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2005 – 2009)
  • Бакалавър специалност „Международни отношения“
 • Втора английска езикова гимназия, гр. София (2000 – 2005)

Сертификати

 • Cambridge Proficiency Certificate (English)
 • DELLE Intermedio (Spanish)

Езици

 • Английски
 • Испански