Иван се присъединява към Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през ноември 2016 г. Той практикува в областта на процесуалното представителство, корпоративно и облигационно право, както и в банковото право. Иван има богат опит в събирането на вземания и в процесуалното представителство. Той успешно е представлявал кредитни институции и небанкови финансови институции в производства по принудително събиране на вземания и в производства по несъстоятелност. Иван е консултирал също български и чуждестранни платежни институции и дружества за електронни пари във връзка с оценка на риска, създаването на ефективни политики и вътрешни правила, както и вземане на мерки за съответствие с приложимото законодателство. Иван е участвал в придобивания и сливания на български IT компании. Като член на нашия екип по процесуално представителство, той взема участие в някои от най-значимите съдебни дела в България, свързани с търговски спорове. 

Професионален опит

Част от клиентите, които Иван е консултирал: 

  • „Глориент Инвестмънт БГ“ ООД – представителство по серия от търговски и граждански дела, с висок обществен интерес, пред окръжни съдилища на територията на цяла България, свързани с действителността и изпълнението на сделки с недвижим имоти и тяхното ползване
  • Община Казанлък – представителство по дела за изпълнение на обществени поръчки и застрахователни казуси
  • „Стомана Индъстри“ АД – представителство при претендиране на застрахователни обезщетения
  • „Агро Сантино“ ООД – представителство в дела за търсене на отговорност на бивш управител
  • Физически лица – вложители в Корпоративна Търговска Банка (в несъстоятелност) – представителство в производството по несъстоятелност и в съдебни дела на вложители, прехвърлили вземанията си към банката на трети лица 

Образование 

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2006 – 2011), Магистър по право 

Членство 

  • Софийска aдвокатска колегия 

Езици 

  • Английски