Илия е квалифициран адвокатски сътрудник със значителен опит в управлението на офис дейности. Той ефективно планира, организира и оптимизира плавното и качествено протичане на работния процес в офисната среда.

Илия повишава производителността на екипа чрез рационализиране на работните процеси. Отговаря за координация и предоставяне на решения, свързани с оптимизирането на оперативните офис дейности.

Професионален опит

 • Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ (2018 г. – до сега)
  • Адвокатски сътрудник
 • Специализирана прокуратура (2011 г. – 2015 г.)
  • Служител по сигурността на информацията 
 • Панел по Противовъздушна отбрана на НАТО (2004 г. – 2010 г.) 
 • Национален представител 
 • Българска армия (1982 г. – 2010 г.) 
 • Офицер от Зенитно-ракетни войски 

Образование

 • Военна академия „Г.С.Раковски”, София (1990 г. – 1992 г.), Факултет „Авиационен”, Висше военно академично образование
  • Специализация: Оперативно-тактическа подготовка и използване на зенитно-ракетни войски
 • ВНВАУ „Г. Димитров”, Шумен (1977 г. – 1982 г.), Факултет „Зенитно-ракетни войски”, Магистър
  • Придобита квалификация: Офицер от зенитно-ракетни войски; инженер по радиоелектронна техника 

Квалификации

 • Департамент „Чуждоезиково обучение” във ВА „Г.С.Раковски”, София
  • Сертификат за владеене на английски език – III ниво 2,+2,+2,+2 (по стандарти на НАТО STANAG-6001)
 • Тренировъчен център по ПВО на Военновъздушните сили на Р Гърция, Декелия
  • Курс по въпросите на Противовъздушната отбрана
 • Център „Пирсон”, София
  • Курс „Свободни и равни” – човешките права в операции по опазване на мира
 • Департамент „Оператив-на съвместимост” във ВА „Г.С.Раковски”, София
  • Курс „Планиране и провеждане на операции по поддържане на мира” 

Членства

 • Адвокатски сътрудник към Софийска адвокатска колегия 

Езици

 • Английски език
 • Руски език