Фатме е счетоводител към Счетоводна кантора Гугушев файнънс & акаунтинг. Основните ежедневни задължения са свързани с цялостното счетоводно обслужване на компании от различни сфери на бизнеса; събира и анализира финансова информация за изготвяне на финансови отчети в съответствие с приетите политики и процедури; банкиране и контролиране на транзакциите на банкови сметки на компаниите; консултиране на клиентите с цел оптимизиране на разходите и работния процес; данъчни консултации по различни казуси с цел намаляване на данъчното бреме; изготвяне на документи за Национална агенция на приходите; изготвяне и подаване на ДДС декларации и декларации свързани с данъчна информация. Изготвя периодични отчети и аналитични справки за нуждите на мениджмънта, изготвя Годишни финансови отчети, Годишни отчети за дейността за нуждите на НСИ, годишни декларации и др. 

Професионален опит

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2019 – до сега)
  • Счетоводител
 • Престиж Консултинг (2009 – 2019)
  • Счетоводител
 • Негс Ауто (Юни 2008 – Февруари 2009)
  • Счетоводител 

Образование

 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, гр. Варна (2007 – 2011), Бакалавър по счетоводство
 • Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, гр. Смолян (2002 – 2006), Счетоводство и контрол 

Езици

 • Турски