Доли е завършила магистърска степен по Управление на човешките ресурси в Технически университет - София. Притежава втора магистърска степен по специалност Публична администрация.  Придобива знания и умения в областта на  „Управление на производствените процеси“ по време на  бакалавърската си степен. По настоящем е част от екипа на счетоводна кантора Гугушев файнънс & акаунтинг на позиция Специалист труд и работна заплата.

Професионален опит

  • Търговия със спортни стоки на водещ бранд. Съветва и помага в избора на клиентите за най-доброто което търсят в света на спорта
  • Подпомага цялостната работа на фирма в сферата на производство, внос и търговията с теглоизмервателни системи. Оптимизира процеса по изработка и сглобяване на всякакъв вид тежкотоварни теглоизмервателни уреди
  • Администрира човешкия ресурс в голяма фирма в сферата на търговията на хранителни и нехранителни стоки. Отговаря за цялостното назначаване на персонала, преназначаване и командироването на служителите в различни обекти на фирмата. Изготвя месечни графици, следи за присъствията на служителите 

Образование

  • Технически университет, гр. София (2014 – 2016), Магистър по Публична администрация
  • Технически университет, гр. София (2013 – 2015), Магистър по Управление на човешките ресурси
  • Технически университет, гр. София (2009 – 2013), Бакалавър по Управление на производствените процеси
  • Езикова гимназия с разширено изучаване на италиански език 105 СОУ „Атанас Далчев“ (2004 – 2009) 

Езици

  • Английски
  • Италиански