Диана е счетоводител към Счетоводна къща Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Основните  ежедневни задължения са свързани с цялостното счетоводно обслужване на компании от различни сфери на бизнеса; събира и анализира финансова информация за изготвяне на финансови отчети в съответствие с приетите политики и процедури; банкиране и контролиране на транзакциите на банкови сметки на компаниите; консултиране на клиентите с цел оптимизиране на разходите и работния процес; данъчни консултации по различни казуси с цел намаляване на данъчното бреме; изготвяне на документи за Национална агенция на приходите; изготвяне и подаване на ДДС декларации и декларации свързани с данъчна информация.  Изготвя периодични отчети и аналитични справки за нуждите на мениджмънта, изготвя Годишни финансови отчети, Годишни отчети за дейността за нуждите на НСИ, годишни декларации и др. 

Професионален опит 

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2015 – до сега)
  • Счетоводител
 • Престиж Консултинг (2008 – 2015)
  • Счетоводител
 • Сегал 2000 (2006 – 2008)
  • Счетоводител
 • Транс Петрол 3 (2006 – 2006)
  • Счетоводител 

Образование 

 • Нов Български Университет, гр. София (2009 – 2013), Бакалавър Финанси
 • Национална Финансово-Стопанска Гимназия, гр. София (2001 – 2005) 

Езици

 • Английски