Даниела е партньор и ръководител отдел "Корпоративно и данъчно право" в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“. Тя е високо квалифициран адвокат с дългогодишен професионален опит. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през 2016. Специализира и обслужва клиенти в областта на корпоративното и търговско право, данъчно право и международно данъчно планиране, сливания и придобивания, инвестиции в частен и рисков капитал, правен анализ, банково и финансово право.    

Професионален опит 

Част от клиентите, които Даниела е консултирала:  

 • „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, България – консултира сделката по придобиване на "Свеа Файнанс България" ЕООД, както и сделката по придобиване на „Провидент Файненшъл България“ ООД – дружества, специализирани в закупуване на дългови портфейли и събиране на вземания
 • Иком“ ООД, България – консултира сделката по продажба на мажоритарен дял в дружеството, работещо в областта на телематичното електронно оборудване и услуги, на Виасат Груп, Италия
 • БрайтКап Венчърс – консултира проекта по структуриране на холандския фонд за рискови инвестиции с участието на ЕИФ, както и сделките по последващо инвестиране от фонда
 • „Армада Кепитъл“ АД, България – консултира българския инвестиционен фонд по сделка във връзка с финансиране и придобиване на миноритарен дял в IT компания
 • „Проспект Капитал“ АД, България – консултира финансовата институция във връзка с различни корпоративни въпроси, сделки и обезпечения
 • „Отис Лифт“ EООД, България – консултира сделката по придобиване на клиентско портфолио от договори за поддръжка на асансьорна техника
 • АПС Холдинг, Чехия – консултира холдинга във връзка с корпоративни и регулаторни въпроси, касаещи дейността на дъщерните дружества на територията на Република България
 • FBN - International, Швейцария – консултира относно данъчни и други аспекти във връзка с провеждане на 16-та световна среща на FBN NextGen в България
 • „Тризенс България“ ЕООД – консултира дружествата от групата във връзка с данъчни и корпоративни въпроси
 • „Ремикс Глобъл“ АД, България – консултира водещата българска компания с електронен магазин за стоки втора употреба по корпоративни и данъчни въпроси 

Образование 

 • Академия по американско и международно право, Плано, Тексас, САЩ (2006) „Въведение в американската правна система и някои въпроси на международното частно право“
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1998 – 2003), Магистър по право 

Членство 

 • Софийска адвокатска колегия

Публикации

Статия в CEE Legal Matters:

 • „Прилагане на регулациите относно трансферно ценообразуване в България“

Езици 

 • Английски