Айше е счетоводител към Счетоводна кантора „Гугушев файнънс енд акаунтинг“. Основните  ежедневни задължения са свързани с цялостното счетоводно обслужване на компании от различни сфери на бизнеса; събира и анализира финансова информация за изготвяне на финансови отчети в съответствие с приетите политики и процедури; банкиране и контролиране на транзакциите на банкови сметки на компаниите; изготвяне на документи за Национална агенция на приходите; изготвяне и подаване на ДДС декларации и декларации свързани с данъчна информация.  Изготвя периодични отчети и аналитични справки за нуждите на мениджмънта, изготвя Годишни финансови отчети, Годишни отчети за дейността за нуждите на НСИ, годишни декларации и др.

Професионален опит

  • Гугушев Файнънс енд Акаунтинг (2021- сега) – Счетоводител;
  • Компания за управление на бизнеса (2016-2021) – Счетоводител;
  • Евро Стийл Трейд (2014-216) – Оперативен Счетоводител;
  • Макметал Холдинг (2011-2014) – Оперативен Счетоводител;
  • Екобулкар (2008 - 2011) – Оператор/Администратор на данни.

Образование

  • УНСС, гр. София (2010 - 2012), Магистър по счетоводство;
  • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян (2004 – 2008), Бакалавър по Маркетинг;
  • Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, гр. Смолян (1999 - 2003), Администратор-документалист.

Езици

  • Турски и Английски