Lexwork International е асоциация на средно големи независими юридически фирми предоставящи висококачествени услуги с офиси на ключови локации в Северна и Южна Америка, Европа и Азия.

Това не е обикновена асоциация на адвокатски дружества. Избрани представители от всички кантори са активно ангажирани с Lexwork International и всяка година подпомагат разрастването на асоциацията по нови градове. Когато се изпрати имейл с искане за референция към адвокатска кантора в друга юрисдикция, винаги отговорът е бърз.

Членовете на Lexwork International се познават добре в резултат на честото присъствие на годишните срещи и участие в традиционните конферентни разговори. Всеки член е изключително полезен дори и да се налага осъществяване на контакт извън мрежата, за да се гарантира, че фирмите членове могат да отговорят към нуждите на своите клиенти и могат да осигурят контакт на подходяща адвокатска кантора дори на места, където в момента няма членове на Lexwork.

Това е също асоциация на съмишленици с желание да предоставят на клиентите си висококачествени и рентабилни правни съвети и представителство. Клиентите с необходимост от правни услуги в други страни могат да бъдат насочени към кантори, които са запознати с местната законодателна рамка и практика. Тъй като членовете осъществяват първоначалните контакти с други членове на мрежата от името на своите клиенти, преходът към адвокатска кантора в нова юрисдикция е значително опростен.

Lexwork International се е доказала като рентабилно и ефективно решение при необходимост на клиентите от правни услуги на международно ниво. Тъй като все повече клиенти разширяват бизнеса си в национален, регионален, и международен план, членовете на асоциацията могат да се обърнат за съдействие към правни експерти, които познават и на които имат доверие, за да предоставят професионални и експертни правни услуги.

По настоящем, Lexwork International обединява 48 правни кантори от 35 страни на 5 континента, създавайки платформа за международно сътрудничество и колаборация между своите членове. Чрез своето членство в асоциацията, Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на своите клиенти достъп до високо качествено и професионално правно съдействие в над 117 мегаполиса из цялия свят.