На 28 септември 2020 г. Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ стана една от първите компании, сложили своя подпис под Харта за многообразието в България. Събитието е от особена важност за нас, защото извежда целите, които са били водещи за нашата политика на социална отговорност още от създаването на компанията, на едно официално ниво – като приоритетна стратегия на отговорния бизнес в България.

Приемането на Хартата за многообразието в България официално прави страната ни част от глобалните процеси и съвременната икономическа култура, толерираща многообразието и равенство на възможностите като водещи етични норми на работното място.

Като компания, ангажирана със защитата и развитието на правовата държава и гражданското общество в България, ние от Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ вярваме, че постигането на тези приоритети зависи не само от нормативната регулация, но и от проактивната стратегия на всеки отговорен работодател на нулева толерантност към всички форми на дискриминация и максимална толерантност към индивидуалността на всеки служител. В духа на съвременните международни стандарти и стратегическите документи на национално и международно ниво, ние повече от десетилетие работим за това да разширим възможностите за професионална реализация на нашите служители като ги поставяме при равни условия и приемаме разнообразните им таланти за добавена стойност и конкурентно предимство на фирмата. Вярваме, че именно свободата и мотивацията, която оказваме на служителите си да разгърнат своя индивидуален потенциал, подрежда Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ сред отговорните български компании, ориентирани към бъдещето и иновациите.

Въодушевени сме от перспективата приемането на Хартата в България да превърне нейните ценности и цели в стандарт за все повече компании и да ни доближи още една стъпка напред към идеала, въплътен в мотото на ЕС – да бъдем „Единни в многообразието“.