Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" представлява клиента в процеса на преговори с шест междунарни застрахователни компании и образуваното  съдебно производство за изплащане на застрахователно обезщетение по застрахователно събитие - експлозия във фабриката на клиента.