Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ оказа правно съдействие на българското публично дружество, специализирано в създаването и поддръжката на приложения за мобилни телефони, във връзка с придобиването на топ недвижим имот в София, чрез покупка на дялове от проектното дружество-собственик на имота.