Начало | Области на компетентност

Области на компетентност

Корпоративно и търговско право

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя комплексни услуги в областта на корпоративното и търговското право, като съдейства на клиентите си за избор на максимално ефективна ...

Научи повече

Недвижими имоти и строителство

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя комплексни консултантски услуги в процеса на придобиване на недвижими имоти, последващо проектиране и строителство, надзор и управле ...

Научи повече

Несъстоятелност

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултантски услуги относно въпроси  на несъстоятелността, правата на кредиторите и събирането на вземания в хода на производств ...

Научи повече

Обществени поръчки

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултации в процедурите за възлагане на обществени поръчки субекти както на възложители, така и на изпълнители. Кантората е специали ...

Научи повече

Право за защита на потребителя

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултации при бизнес планирането на производители и дистрибутори на стоки и услуги, както и на крайни потребители, относно изисквани ...

Научи повече

Процесуално представителство

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя правна защита и  процесуално представителство в областта на гражданския, административния и административнонаказателния процес, ...

Научи повече

Сливания и придобивания

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” има значителен опит в областта на сливанията и придобиванията. Участвали сме в структурирането и договарянето на сделки за широк спектър от инд ...

Научи повече

Телекомуникации и медийно право

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя комплексни консултантски услуги в областта на телекомуникационното и медийно право. Кантората има разнороден опит в областта на теле ...

Научи повече

Трудово и oсигурително право

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предлага индивидуален подход към трудовоправните и осигурителни въпроси, които касаят съответния работодател или служител, съобразно спецификата ...

Научи повече