Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ получи второ място в категория „Социален проект в отговор на COVID-19” на шестото издание на конкурса на b2b Media Awards, който се проведе в Галерия Nova Art Space, на 2 юли 2020 г.
Глобалното предизвикателство Covid-19 убедително доказа, че всички ние като индивиди и бизнеси сме взаимообвързани.
Наше убеждение е, че всеки трябва да даде своя принос за изход от кризата според възможностите и експертните си познания и че добрата информираност е най-ефективната превенция, което стана причина за стартиране на кампанията „Правен преглед“. В рамките на тази кампания, експертите на кантората изготвиха редица правни анализи на кризисните мерки и законодателство, така че гражданите да имат достъп до ясна и прецизна информация относно правата, задълженията и новите изисквания по време на извънредното положение.
Благодарим на журито за високата оценка и на b2b Media за устойчивото презентиране на добри корпоративни практики!
Можете да откриете кои са другите наградени на сайта на b2b Media: https://awards.b2bmedia.bg/.

Галерия