Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е отличено като водеща кантора в сферите на корпоративно/търговско право и енергетиката в „Chambers Europe Guide“ за 2023.

Освен класирането на дружеството, определени членове на екипа ни са отличени поименно.

Адв. Стефан Гугушев, основател и управляващ партньор в Адвокатско дружество "Гугушев и партньори", е отличен като водещ професионалист в областите на корпоративно/търговско право и енергетиката.

Адв. Йоанна Иванова, партньор и ръководител на отдел "Интелектуална собственост и защита на данните", е призната за водещ специалист в областта на интелектуалната собственост.

Също така, адв. Костадинка Делева, партньор и ръководител на отдел "Енергийно право, Капиталови пазари и Чуждестранни инвестиции", е "Up and Coming" експерт в областта на енергетиката.