Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е отличено за водеща кантора в областта на Корпоративно и Търговско право, както и Енергийно право от Chambers Europe! Chambers Europe e една от най-престижните международни класации на адвокати и адвокатски кантори, осъществявана от „Chambers and Partners”, базирана на задълбочен анализ на предоставена от клиентите на фирмата обратна връзка, информация от външни адвокати и кантори, както и проследяване на сложността на казуса от експерти.

Освен класирането в цялост на фирмата, адв. Стефан Гугушев, основател и управляващ партньор в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е отличен като водещ професионалист в областта на Корпоративното и Търговското право, а в сферата на Енергийното право от кантората индивидуално са отличени двама експерти – адв. Стефан Гугушев и адв. Добрина Паволова, ръководител отдел „Енергетика и капиталови пазари“ в кантората.

Благодарим на експертите от Chambers and Partners, отделили време да разгледат нашите казуси, на колегите адвокати за професионалността и оценката, както и на нашите клиенти, за това, че заедно работим и постигаме резултати, които ни позволяват да растем заедно!