Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” консултира както застрахователни дружества, застрахователни агенти и застрахователни брокери, така и застраховани лица. Ние осъществяваме процесуално представителство на клиенти по всякакви въпроси от областта на застрахователното право. Екипът ни разполага с необходимия професионален опит и познания, за да защитим по най-добрия начин интересите на нашите клиенти, както и да им съдействаме за постигане на техните цели и спазване на регулаторните изисквания.

 Кантората предоставя правни съвети и услуги в областта на застраховането, включващи:

  • консултации относно законодателната рамка, включително общи изисквания в застрахователния сектор, защита на потребителите, мерки против изпиране на пари и финансиране на тероризма;
  • консултации относно общи условия, застрахователни договори и други документи, свързани със застраховането;
  • избор на подходящо застраховане за инвестиционни проекти;
  • представителство пред регулаторните органи;
  • правно съдействие при настъпване на застрахователни събития;
  • съдействие за постигане на споразумение за доброволно уреждане на спорове със застрахователи;
  • процесуално представителство на застрахователни компании или физически лица по дела, свързани със застрахователни събития.

Нашите специалисти в тази област

Дафинка Стойчева

Старши Партньор

Десислава Костова

Старши консултант

Елена Кънева - Джемеренова

Старши консултант

Значими клиенти и проекти

„Ремикс Глобъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси. Научи повече

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай. Научи повече

„Амарант България“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира един от най-големите застрахователни брокери в страната при разработването на мобилното приложение Amarant Bulgaria. Научи повече

Община Казанлък

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява община Казанлък по дело относно искове на общината срещу две български застрахователни дружества по застрахователни полици за професионална отговорност във връзка със застрахователно събитие. Научи повече

Stomana Industry S.A

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" представлява клиента в процеса на преговори с шест междунарни застрахователни компании и образуваното съдебно производство за изплащане на застрахователно обезщетение по застрахователно събитие - експлозия. Научи повече