Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява община Казанлък по дело относно искове на общината срещу две български застрахователни дружества по застрахователни полици за професионална отговорност във връзка със застрахователно събитие, настъпило в хода на строителни дейности. В резултат на успешните преговори със застрахователните дружества, ръководени от адвокатската кантора, част от обезщетението е изплатено, а за останалата част от сумата има образувано съдебно дело. Правната помощ, предоставена от адвокатското дружество включва цялостната комуникация със застрахователното дружество, подготовката на застрахователните искове, анализ и предоставяне на подкрепящата документация, преговори и консултации, както и процесуално представителство.