Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултации в процедурите за възлагане на обществени поръчки субекти както на възложители, така и на изпълнители. Кантората е специализирана в консултирането на големи секторни възложители, опериращи с обществени ресурси и средства, предоставени по международни програми. 

Предоставяните от дружеството консултантски услуги са:

  • проучване на пазара, анализиране и подготвяне на необходимата за провеждане и участие документация по отделни процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • консултации по въпроси, възникнали през срока на действие на договорите за възлагане на обществени поръчки;
  • представителство пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд при обжалване на актове в рамките на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки.

Нашите специалисти в тази област

Стефан Гугушев

Основател и Управляващ партньор

Теодора Шопова

Старши консултант

Значими клиенти и проекти

Fr. Lürssen Werft GMBH & CO.KG, Germany

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира северните немски корабостроителници Lürssen, във връзка възлагането на поръчка за 500 милиона евро. Научи повече

Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Israel

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира израелската компания за отбранителни технологии, във връзка нейното участие в търг за изпълнение на проект за модернизиране на българската армия. Научи повече

Kapsch Trafficcom AG

Екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира водещата австрийска компания, изграждаща толсистеми, и местното ѝ дружество при участия в обществени поръчки. Научи повече

Infomed Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира „Инфомед България“ и „Инфомед Лимитид“ по отношение на участието им в обществени поръчки за внедряването на софтуер за управление на болнични заведения. Научи повече

ASAP

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на клиента в участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и в хода на процедири пред КЗК, включително процесуално представителство пред ВАС. Научи повече

Евромаркет

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по различни въпроси в сферата на корпоративно и търговско право, данъчно право, както и предостави правно съдействие, относно участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки. Научи повече