Условия за ползване на уебсайта на адвокатско дружество "Гугушев и партньори"

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Моля прочетете внимателно настоящите общи условия за ползване на уебсайта на Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" ("уебсайтът"), тъй като те представляват общите условия, при които посетителите могат да използват уебсайта и услугите на информационното общество, предоставяни от Адвокатско дружество "Гугушев и партньори". 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДВОКАТСКА КАНТОРА "ГУГУШЕВ И ПАРТНЬОРИ"

2.1. Уебсайтът е собственост на Адвокатско дружество "Гугушев и партньори", регистрирано по ф.д. № 813 от 2010 г. в СГС, БУЛСТАТ: 176026301, рег. номер по ЗДДС: BG 176026301, със седалище и адрес на управление на ул. "Г. С. Раковски" №130, ет. 2, ап. 4, област София (столица), България.

2.2. "Гугушев и партньори" е адвокатско дружество по смисъла на Закона за адвокатурата, вписано в САК с личен № 2500026810. 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ

3.1. При посещение на уебсайта, на посетителите ще бъде предложено да се абонират за бюлетините на "Гугушев и партньори", съдържащи правни актуализации, статии и друга информация, които ние считаме за полезни за нашите посетители. Вашето съгласие за използването на бюлетина не е задължително и не засяга по никакъв начин използването на Уебсайта.

3.2. Съгласието на посетителите за обработката на техните лични данни, както и предоставените лични данни при контакт с нас и/или абонамента през Уебсайта за нашия бюлетин се обработват в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и Политиката за поверителност на уебсайта на Адвокатско дружество "Гугушев и партньори".

3.3. При първото си посещение на уебсайта посетителите биват информирани за използването от уебсайта на цифрови технологии за проследяване (напр. бисквитки) и от посетителите се иска да прегледат Политиката за бисквитките на "Гугушев и партньори” ("Политика за бисквитките"), за да определят обхвата на използваните бисквитки. Използването на строго необходимите бисквитки е задължително, докато бисквитките на трети страни се използват само в случай, че посетителят реши да ги използва. 

 1. ОТКАЗ ОТ ПРАВА И ПРЕТЕНЦИИ 

4.1. Този уебсайт може да съдържа информация, текст, данни, графики, снимки, видеоклипове, илюстрации, произведения на изкуството, имена, търговски марки, лога, сервизни марки и информация за "Гугушев и партньори", техните области на правна експертиза и обща информация за определени области на правото, които могат да бъдат предоставени под формата на новини, статии и / или документи ( "Информацията").

4.2. С изключение на случаите, когато изрично е посочено друго, информацията не е предназначена, нито пък представлява юридически, счетоводни, бизнес, финансови, данъчни или други професионални съвети или услуги. Информацията се предоставя добросъвестно и само на информационна основа и на данните в нея не трябва да се разчита. Ако имате нужда от съвет или услуги по конкретен въпрос, моля, свържете се с нас директно, използвайки данните за контакт на съответния партньор или формата за контакт на уебсайта.

4.3. Уебсайтът и информацията се предоставят "AS IS" и на база "както са налични" и не гарантираме точността, навременността, изчерпателността, характеристиките или годността за определена цел на уебсайта или всяка част от информацията. Ние предприемаме необходимите мерки, за да гарантираме, че цялата информация, предоставена на уебсайта, е вярна към момента на публикуването й. Независимо от това, "Гугушев и партньори" не поемат отговорност от своя страна или от негово име за грешки, пропуски или неточна информация на уебсайта. Освен това, ние не гарантираме, че уебсайтът или всяка негова информация ще бъде непрекъсната или без грешки или че всякакви дефекти ще бъдат коригирани.

4.4. При все че "Гугушев и партньори" се стреми да гарантира, че информацията, съдържаща се в този уебсайт, е точна и актуална, ние не поемаме отговорност за резултатите от всякакви действия, предприети въз основа на информацията, която той съдържа, като всякакви косвени гаранции, включително и без ограничение на подразбиращите се гаранции за удовлетворително качество, годност за определена цел, неспазване, съвместимост, сигурност и точност, се изключват от настоящите Общи условия, доколкото те могат да бъдат изключени по закон.

4.5. "Гугушев и партньори" в никакъв случай не носят отговорност за каквито и да било загуби, включително и без ограничение, на косвени или последващи загуби или каквито и да било щети, произтичащи от пропусната употреба, данни или печалби, независимо дали по договор, деликт или по друг начин, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или всяка една информация до степента, разрешена от закона. 

 1. НАЛИЧНОСТ НА УЕБСАЙТА

5.1. "Гугушев и партньори" възнамерява уебсайтът да е достъпен за използване по всяко време. И все пак достъпът до Уебсайта може временно да бъде спрян без предупреждение в случай на повреда на системата, поддръжка или ремонт или по други причини. Ето защо не носим отговорност ако по някаква причина в даден момент или през определен период уебсайтът е недостъпен. 

 1. ПРИЕМЛИВО ИЗПОЛЗВАНЕ

6.1. Посетителите не трябва да изпращат или предават към или от Уебсайта каквито и да било зловредни материали, включително и без ограничение на компютърни вируси, логически бомби, троянски коне, "червеи", зловредни компоненти, повредени данни или друг зловреден софтуер или зловредни данни (по-долу за краткост наричани "Разрушителни функции").

6.2. "Гугушев и партньори" полага разумни усилия за да защити този уебсайт от разрушителни функции, но не може да гарантираме, че на Уебсайта няма такива и не поемаме отговорност за всякакви щети, които биха могли да възникнат в резултат на предаването на всяка една разрушителна функция чрез този уебсайт или чрез файлове които са на разположение на посетителите за изтегляне от уебсайта.

6.3. Посетителите не могат да злоупотребяват с уебсайта, включително и без ограничение, чрез хакерство.

6.4. "Гугушев и партньори" сътрудничи на всички правоприлагащи и съдебни органи, съдържащи искания или инструкции към нас за разкриване на самоличността или за намиране на всеки, който наруши горното. 

 1. ТРЕТИ СТРАНИ И УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

7.1. Никакво споменаване на всяка една организация, компания или физическо лице, независимо дали на този уебсайт или на други сайтове, към които този уебсайт прехвърля чрез линкове, не означава одобрение или гаранция от "Гугушев и партньори" по отношение на статуса и способността на всяка такава организация, компания или физическо лице.

7.2. Уебсайтовете, към които уебсайтът препраща чрез хиперлинкове (електронни препратки), са само с информационна цел и не са преглеждани от Адвокатско дружество "Гугушев и партньори". Не поемаме отговорност за съдържанието на подобни уебсайтове или уеб страници, нито поемаме отговорност за каквито и да било загуби или санкции, възникнали в резултат на използването на каквито и да било линкове (връзки) или разчитане на съдържанието на всеки уебсайт, към който този сайт препраща чрез линкове. "Гугушев и партньори" не подкрепя и не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, които препращат към този сайт или се съдържат в него, тъй като те се предоставят само като удобство за посетителите.

7.3. Посетителите не могат да формулират, да свързват или използват този уебсайт като външна електронна препратка към друг уебсайт без предварителното ни писмено съгласие. Ако желаете да формулирате, да свържете или да използвате този уебсайт като външна електронна препратка към друг уебсайт, моля, свържете се с office[at]gugushev.com

 1. ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

8.1.  Ако посетителите се свържат с "Гугушев и партньори" чрез некриптирана услуга за ел. поща или чрез формуляра за контакт на уебсайта, в която посетителите предоставят своя имейл адрес, те ще бъдат помолени да дадат съгласието си за обработването на личните им данни, включително за целите на това "Гугушев и партньори" да се свържат с тях чрез некриптиран мейл.

8.2. Ако посетителите изпратят некриптирани имейли до "Гугушев и партньори", съществува риск други да могат да прочетат или "свалят" съдържанието на имейла. Ако посетителите не са готови да приемат този риск, моля, свържете се с "Гугушев и партньори", за да обсъдим алтернативни методи на комуникация. 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВА ВЪРХУ ТЪРГОВСКИ МАРКИ

9.1. Освен ако не е посочено друго, всички права, отнасящи се до съдържанието на Уебсайта (текст, изображения, видео, лога, гласове, програми, както и менюта, уеб страници, графики, цветове, шарки, инструменти, символи, снимки, рисунки, диаграми, оформления и цялостен дизайн на уебсайта, както и функции и софтуер, които са част от Уебсайта) принадлежат на Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" или на трети лица, включително клиенти и търговски партньори, предоставили на "Гугушев и партньори" правото да използват, включително за разкриване на тяхната търговски марки на уебсайта.

9.2. Посетителите могат да изтеглят, разпечатат, съхраняват временно, да извличат и показват информация от уебсайта на екрана на компютъра (си) или на мобилно устройство, да отпечатват отделни страници на хартия (но не да ги копират) и да съхраняват такива страници в електронна форма на диск за ваша лична употреба или за вътрешна употреба в организацията на посетителите.

9.3. Посетителите нямат право (освен когато им е дадено изрично разрешение за това) да адаптират или променят информацията на този уебсайт или която и да е част от нея, и информацията или която и да е част от нея не може да бъде копирана, възпроизвеждана, преиздавана, изтеглена, публикувана, излъчвана или предавана по друг начин на трети страни с търговска цел.

9.4. Използването и достъпът на посетителите до нашия уебсайт не дават никакви права за използване на запазената марка на Адвокатско дружество "Гугушев и партньори".

9.5. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им собственици. 

 1. РАЗДЕЛНОСТ

10.1. Ако някой от сроковете или условията на настоящите Общи условия или дадена разпоредба на договор бъдат определени от някой компетентен орган като невалидни, незаконосъобразни или неприложими в каквато и да е степен, този срок, условие или разпоредба ще бъдат отделени до тази степен от останалите срокове, условия и разпоредби, които ще останат валидни в максималната, разрешена от закона степен. 

 1. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

11.1. "Гугушев и партньори" няма да бъдат отговорни за всяко нарушение на настоящите Общи условия, причинено от обстоятелства извън техния разумен контрол. 

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД

12.1. Всички тук използвани термини и техните производни, трябва да бъдат тълкувани в съответствие с приложимото законодателство на Република България, включително Българския закон за електронната търговия, и ще подлежат на изключителната юрисдикция на компетентния(ите) български съд(илища). 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Настоящите общи условия влизат в сила от 1 юли 2020 г.

13.2. Общите условия са валидни безсрочно за целия период на действие на уебсайта до тяхното изменение или прекратяване.

13.3. Тези Общи условия могат да бъдат променяни периодично с оглед на новите закони и разпоредби или по други причини. Новите общи условия за ползване ще влязат в сила от датата на публикуването им на уебсайта, освен ако приложимото законодателство не изисква друго.

13.4. Ако настоящите общи условия бъдат изменени, "Гугушев и партньори" ще публикуват на уебсайта подробности за измененията. Продължавайки да използват Уебсайта, посетителите се съгласяват да бъдат обвързани с настоящите Общи условия и техните изменения.