Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултантски услуги в областта на банковото и финансовото право както на кредитни и финансови институции, така и на физически лица и компании. Екипът по банково и финансово право предоставя пълен набор от услуги, покриващ цялостните нужди на клиентите – консултиране на ежедневни банкови операции, банкови сделки и сделки с финансови инструменти, консултации във връзка с финансирания - от големи синдикирани финансирания, местни или международни, до малки заеми. Ние съдействаме на нашите клиенти и при учредяването на всички видове обезпечения, касаещи финансирането. Нашият опит при представителството не само на заемодатели, но и на заематели, ни дава възможност успешно да предвидим и удовлетворим изискванията на всички страни по сделката.

Консултантските услуги, предоставяни от „Гугушев и партньори“ в областта на банковото и финансовото право, включват:

  • консултиране по регулаторни въпроси;
  • преговори с банки и финансови институции относно предоставяне на финансиране, както и подготовка на съпътстващата документация при кредитиране;
  • консултиране при кредити (включително проектно финансиране, синдикирани заеми, рефинансиране), предоставяни от местни и чуждестранни банки на местни и чуждестранни лица;
  • консултиране по договори за кредитни обезпечения и съдействие при надлежното учредяване на обезпеченията - ипотеки, особени залози и други;
  • изготвяне на правни становища относно изпълнението на условията за финансиране;
  • консултиране по специфични банкови операции и сделки: акредитиви, банкови гаранции и други
  • решаване на спорове и процесуално представителство по дела, касаещи банкови операции и сделки, принудително изпълнение и събиране на задължения.

Нашите специалисти в тази област

Стефан Гугушев

Основател и Управляващ партньор

Виктор Гугушев

Старши партньор

Димитринка Методиева

Старши партньор

Севделина Рабухчиева

Старши Консултант

Значими клиенти и проекти

„Ремикс Глобъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси. Научи повече

Morgan Stanley Senior Funding Inc.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи като консултант за България на „Морган Стенли Синиър Фъндинг“ Инк. – административен агент на синдикат от банки, предоставили банков кредит в размер на 2 милиарда щатски долара на „Сенсата Технолоджи". Научи повече

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай. Научи повече

Международна финансова корпорация (МФК)

Кунсултирахме Международна финансова корпорация (МФК) за България във връзка с договор за заем в размер на 80 милиона евро. Научи повече

Northridge Capital

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира британския инвестиционен фонд, във връзка с инвестиции в България в областта на недвижимите имоти - ваканционен комплекс на Черноморието и знакова офис сграда в центъра на София. Научи повече

MRI Construction Ireland Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира ирландската строителна компания за изграждане на четири ваканционни комплекса в Разлог и последваща продажба на обща стойност 23 милиона евро. Научи повече

„Екозид Инвест“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, българска компания, лидер в изграждането на модерни енергоспестяващи къщи, по редица правни въпроси в сферата на корпоративното и търговско право, трудово право и др. Научи повече

„Асет Плюс“ ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по реструктуриране на отношенията с „Пиреос Лизинг“ относно наем на недвижими имоти. Научи повече

"Аркел" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, банково и финансово право, недвижими имоти, както и по въпросите в областта на имиграционното право. Научи повече