Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира един от най-големите застрахователни брокери в страната при разработването на мобилното приложение Amarant Bulgaria, включително относно разработването на общи условия, правила за ползване и политики за защита на данните.