Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предлага правни услуги и съдействие в областта на имиграционното право на чужди граждани, включително на граждани на Европейския съюз и граждани на Великобритания, желаещи да посетят или останат краткосрочно или дългосрочно на територията на Република България. Тъй като причините за имиграция са разнородни, ние подхождаме индивидуално към всеки отделен случай и се стремим да отговорим максимално на специфичните нужди и цели на нашите клиенти, независимо дали са международни компании, местни фирми или физически лица които искат да се установят в страната, респективно да позиционират чуждестранен персонал в България. Богатият практически опит на нашия екип в представителството на чуждестранни граждани ни дава възможност ефективно и висококачествено да съдействаме на нашите индивидуални и бизнес клиенти и да осигурим безпроблемното им влизане и пребиваване на територията на Република България. 

Нашите услуги включват:

  • консултации относно визовия режим и законовите основания и условия за пребиваване на чужденци и граждани на ЕС в България;
  • консултации относно статута на чужденците в България и членовете на техните семейства;
  • уреждане на имиграционния статут на граждани на Великобритания в страната и членовете на техните семейства;
  • съдействие при издаване на всякакъв тип визи и разрешения, респ. удостоверения за пребиваване (краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно);
  • съдействие при удължаване и подновяване на валидност на визи и на разрешен срок на пребиваване в България;
  • консултации и съдействие за едновременно получаване на пребиваване и на достъп до пазара на труда, вкл. при условията на вътрешно-корпоративен трансфер, командироване, висококвалифицирана заетост и други основания за наемане на чужденци на работа в България;
  • консултации за придобиване на разрешение за пребиваване на основание извършени инвестиции в страната, в т.ч. откриване на търговски дружества, търговски представителства на чуждестранни дружества, вложения в публични дружества, ценни книжа, сертифицирани проекти, покупка на недвижими имоти, др.;
  • юридическа помощ и консултации при кандидатстване за българско гражданство;
  • съдействие за получаване на български документи за самоличност и за разрешено пребиваване на чужденци в страната;
  • представителство пред имиграционни и други институции, включително Министерство на правосъдието, Българска агенция за инвестиции,  Българска търговско промишлена палата, Агенция по заетостта, Агенция за българите в чужбина, кредитни институции, инвестиционни посредници, др. 

Нашите специалисти в тази област

Стефан Гугушев

Основател и Управляващ партньор

Кирил Гьорев

Старши консултант

Михаела Димитрова

Старши консултант

Значими клиенти и проекти

BMA Investment Group Inc., Hong Kong

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира един от най-големите в историята на страната инвестиционни проекти на стойност, надхвърляща 3,4 млрд. евро. Научи повече

M&S UK Holding Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента и неговите дружества в страната пълен набор от правни услуги във връзка с изграждането на два проекта в района на град Разлог, с обща застроена площ от 75 000 кв.м. Научи повече

"Аркел" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, банково и финансово право, недвижими имоти, както и по въпросите в областта на имиграционното право. Научи повече

„Интелико сълюшънс“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента по различни въпроси в областта трудовото и осигурително право. Научи повече