труд и работна заплата

Нашите специалисти в тази област

Мирослава Берова

Ръководител отдел "Труд и работна заплата"

Анка Анастасова

Старши Специалист Труд и работна заплата

Милена Ганева

Специалист труд и работна заплата

Доли Кръстева

Специалист труд и работна заплата