Счетоводно и данъчно законодателство

Нашите специалисти в тази област

Евгени Найденов

Партньор и Изпълнителен директор

Пролетина Станчева

Партньор и Ръководител отдел "Данъци"

Найден Марков

Партньор и Ръководител отдел "Счетоводство"

Ася Радева

Ръководител екип "Счетоводство"

Албена Венкова

Старши счетоводител

Александър Костов

Старши счетоводител

Диана Георгиева

Старши счетоводител

Теодора Ахчийска

Старши Счетоводител

Фатме Шаиб

Старши счетоводител

Антония Джерекарова

Счетоводител

Даниела Тодорова

Счетоводител

Малина Петрова Матеева – Найденова

Счетоводител

Милена Ганева

Специалист труд и работна заплата

Мерал Муса

Специалист труд и работна заплата

Станислава Милкова

Счетоводител

Росица Танева

Младши счетоводител