Антония е партньор и ръководител отдел "Трудово право и Обществени поръчки" в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“. Тя е високо квалифициран юрист с над 10 години професионален опит. В професионалния си път тя се е утвърдила като специалист с богата експертиза в широк кръг от правни области – трудово и осигурително право, обществени поръчки, недвижими имоти и строителство, културно наследство, облигационно право, административно и публично право, административно-наказателни производства, граждански и административен процес. Антония говори английски и е препоръчвана от международните правни директории като Legal 500. 

Клиентите описват адв. Маркова като „ефективна и изключително прецизна“ Legal 500 (2019) 

Професионален опит

В практиката на Антония като адвокат се отличават следните проекти:

 • „Отис лифт“ ЕООД – консултира българската дъщерна компания на най-големия световен производител на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки по трудово-правни и регулаторни въпроси, свързани със специфичната дейност на компанията
 • Сдружение с нестопанска цел „Американски университет в България“ – консултира един от най-престижните университети в страната по трудово-правни въпроси
 • „Одрин 8“ ООД – процесуално представителство по административни дела във връзка със строителство и изясняване на статута на сгради, собственост на дружеството, като недвижими културни ценности
 • Виктория груп – част от екипа, който консултира дружеството във връзка с промяна на вътрешно-организационната структура в предприятието на работодателя след придобиване на мажоритарен дял в „Частно Акционерно Дружество Зографски“ АД, собственик на хотел Кемпински в София (сега хотел „Маринела“)
 • APS Holding A.S., Czech Republic - част от екипа, който консултира холдинга във връзка трудово-правни въпроси, касаещи дейността на дъщерните дружества на територията на Република България
 • Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, България – консултира дружеството по трудово-правни въпроси, свързани с цялостната дейност и организация на работния процес
 • „ВиК Шумен“ ООД - процесуално представителство по търговски спорове, свързани с искови претенции срещу дружеството като възложител по договор за изпълнение на обществена поръчка
 • „Екорентимпекс“ ООД и др. - процесуално представителство в правен спор с компетентните държавни органи, свързан с правата на собствениците на плаващи къщи в язовир „Въча“
 • Консултира една от най-големите фармацевтични компании в света в хода на процедура по прехвърляне на служители, след придобиване на част от бизнеса на една от компаниите по сделката
 • Консултира голяма IT компания в Западна Европа, във връзка със съответствието на дейността й в Република България с действащото в страната законодателство, включително по всякакви трудово-правни въпроси 

Образование

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2014 – 2015), Магистър по право на Европейския съюз
 • Варненски свободен  университет „Черноризец Храбър“ (2006 – 2011), Магистър по право 

Членство

 • Адвокатска колегия – Хасково 

Публикации

 

Езици

 • Английски