Теодора има професионален опит в консултирането на корпоративни и частни клиенти в различни сфери на правото. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ като асоцииран адвокат през 2021 г. като част от отдела, предоставящ правно съдействие при разрешаване на трудовоправни и различни облигационни казуси. 

Професионален опит: 

  • консултиране и съдействие на клиенти във връзка със сделки с недвижими имоти
  • процесуално представителство по спорове с недвижими имоти и по трудовоправни въпроси
  • изготвяне на документи за търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел
  • съдействие по казуси в областта на семейно и наследствено право 

Образование

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2013 - 2018), Магистър по право
  • Програмата за студентски обмен „Еразъм+“ по специалност „Право“ в Университет Виадрина, гр. Одер, Германия 

Членство 

  • Софийска адвокатска колегия 

Езици 

  • Английски
  • Немски