логистика и мениджмънт

Нашите специалисти в тази област

Мариела Мичева

Специалист "Човешки ресурси и съответствие"

Ива Кузманова

Административен секретар