административна дейност

Нашите специалисти в тази област

Илия Илиев

Адвокатски сътрудник

Мариела Мичева

Специалист "Човешки ресурси и съответствие"