Цветина е Старши консултант в отдел "Недвижими имоти и строителство" на Адвокатско дружеството „Гугушев и партньори“. Тя осъществява процесуално представителство по граждански и търговски дела на български и чуждестранни физически и юридически лица, с фокус върху правни спорове с международен елемент. Има практически опит в областта на вещното, трудовото, облигационното и международното частно право. 

Професионален опит

Част от клиентите, които Цветина е консултирала: 

 • „Руднап груп“ АД, Сърбия – процесуално представителство по дела за отмяна на учредителни апорти в капитала на търговски дружества /Actio Pauliana/
 • „Сервие България“ ЕООД – процесуално представителство по дело за отмяна на незаконно уволнение на служител на дружеството
 • „ДМА Интернешънъл“ ООД – процесуално представителство по дело за обезщетение за вреди от смърт при трудова злополука
 • „Мадара принт“ АД – процесуално представителство по дело във връзка с прекратяване на наемни правоотношения между търговски дружества
 • „Бултех 2000“ ЕООД – процесуално представителство на фотоволтаични електроцентрали във връзка с връщане на внесени към държавата такси за произведена електроенергия
 • „АК Сигорта“ А.С., Турция – процесуално представителство на турски превозвач по регресен иск по реда на Конвенцията CMR срещу българска транспортна компания
 • „ПЕНТАКЪМПАНИ“ АД – процесуално представителство по международно арбитражно дело пред Арбитражен съд към БТТП срещу черногорско дружество за неизпълнение на търговски договор 

Образование

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2010 – 2015), Магистър по право, Специализации: Правораздаване, Международно право и международни отношения и Публична администрация 

Членства

 • Софийска aдвокатска колегия

Езици

 • Английски
 • Японски