"Сдружение на фамилния бизнес - България" е неполитическа, нерелигиозна, независима и самостоятелна организация с нестопанска цел. Това е мрежа от предприемачи, активни бизнес лидери, млади високообразовани хора, работещи в България и управляващи бизнеси, по-голямата част от които са международно представени. 

FBN-Bulgaria е член на Family Business Network–International (FBN-I) – международна организация, обединяваща над 3 500 достойни и уважавани фамилни компании от цял свят.

Заедно с 12 други европейски държави, FBN-Bulgaria е пълноправен член на European Family Business (EFB) – единствената организация, представляваща интересите на фамилния бизнес пред Европейския парламент. 

Адв. Стефан Гугушев е настоящия президент и председател на Управителния съвет на FBN-Bulgaria, като през 2019 г. той бе избран и за член на Изпълнителния комитет на European Family Business.

Организацията има и своя младежка Структура, FBN - Next Generation, която е фокусирана върху следващото поколение лидери в семейния бизнес – хора между 18 и 39-годишна възраст, които са на различен етап от своята подготовка за поемане на водеща роля в семейните компании. От 2017 г., президент на FBN-Bulgaria Next Generation е адв. Виктор Гугушев.