PONTES, създаден през 2004г., е международна асоциация, създадена със заложени основи на сътрудничество и резултатност.

Нашият екип се отличава със своята компетентност, която се състои в способността му да съчетава правното обслужване с задълбочена регионална експертиза, което обикновено липсва при международните ни конкуренти.

Знанието е ключът към нашето съвършенство: следвайки тенденциите в практиката и събирайки на едно място най-добрите умове. Също така, PONTES канторите имат привилегията за участие в множество международни обучения, обменна програма на служителите и тримесечни кръгли маси.

Екипът на PONTES се позовава на задълбочени знания, придобити от водещи международни практики; група от над 150 професионалисти, предоставящи най-добрите правни услуги, на които клиентите могат да разчитат, с опит в редица области на компетентност, включващи корпоративно право, сливания и придобивания, банково и финансово право, недвижими имоти, съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове, договорни и трудовоправни отношения, енергетика и инфраструктура, както и застрахователни и капиталови пазари. Чрез PONTES, Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ осигурява на своите клиенти висококачествено правно обслужване из целия регион на Централна и Източна Европа, като от началото на 2019г. бе и избрано за административен център на организацията.

 

Slovakia 
Majerník & Miháliková, s. r. o. 
Cukrová 14 
811 08 Bratislava 
Slovakia 
Web: www.mmlaw.sk
Romania 
Jinga & Asociatii 
194 Calea Floreasca, 5th Floor, 
1st District, 
010073 Bucharest 
Romania
Romania 
Jinga & Asociatii 
26 Nicolae Iorga St, 3rd Floor, 
5000572 Brasov 
Romania 
Web: www.ja.ro
Hungary 
Pontes Budapest 
Szilágyi Dezső tér 1 
1011 Budapest 
Hungary 
Web: www.ponteslegal.eu
Czech Republic 
JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. 
Ovocný trh 573/12 
110 00 Prague 
Czech Republic 
Web: www.JSK.cz
Austria 
Graf Patsch Taucher Rechtsanwälte GmbH 
Am Schwarzenbergplatz, Brucknerstrasse 2/4
1040 Vienna 
Austria 
Web: www.gpra.at
Poland 
SOLIVAN 
ul. Moniuszki 1a 
00-014 Warsaw 
Poland 
Web: solivan.pl