BESCO е основана с идеята, че дейностите с добавена стойност, базирани на научноизследователска и развойна дейност, иновациите и предприемаческо вдъхновение, ще формират нашата икономика. Основната мисия на организацията е надграждането на действащото българско законодателство и предлагане на съвременни пазарно ориентирани политики, основани на иновации и прогресивно мислене.

 

Ценности:

  • Независимост: Подкрепени от предприемачи и доказано автономни
  • Неутралност: Обединяващи хора с желание да работят за обща кауза и да създават добавена стойност за цялото общество
  • Прозрачност: Публично споделяне на информация и апел към прозрачност
  • Ефективност: Оставящи резултатите сами да говорят и предизвикващи статуквото
  • Интегритет: Целещи да бъдат честни и почтени, оставайки верни на ценностите и силните морални принципи