AIPPI (съкратено от Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) е водеща световна организация, посветена на подобряването и защитата на интелектуалната собственост. Тя е политически неутрална организация с нестопанска цел със седалище в Швейцария, която в момента има почти 9000 членове, представляващи повече от 100 страни.

AIPPI е основана през 1897-ма година, скоро след подписването на Парижката Конвенция за Закрила на Интелектуалната Собственост през 1883-та година, като през същата година е проведен и първия конгрес на организацията в Брюксел. В дългата си история, AIPPI е приела повече от 700 резолюции и доклади. Представянето на тези резолюции и доклади на международни правителствени организации, по-специално на СОИС, е допринесло значително за развитието, усъвършенстването и хармонизирането на международната закрила на интелектуалната собственост.

Основната цел на AIPPI е да се извършва научна работа в областта на интелектуалната собственост. Това привлича водещи специалисти, корпорации, академици и други, с интереси в областта на интелектуалната собственост от всички краища на света. Срещите на AIPPI, на които се обсъждат въпроси и се работи в малки групи и в пленарни заседания, са примесени със социални функции, като предоставят отлична възможност за членовете да се срещнат и да изградят лични и професионални отношения. Освен изключително интересни от професионална гледна точка конгресите на AIPPI са и отлична възможност да за среща с водещи специалисти в областта на интелектуалната собственост от цял свят.

AIPPI България е българската национална група на AIPPI. Тя е активен член в рамките на световната общност на AIPPI. Групата се фокусира, както върху националните проблеми, свързани с интелектуалната собственост – съответните закони, процедури и институции, така и участва активно в конгресите на AIPPI в цял свят и взема становища по поставените от международната организация въпроси. Членове на Българската националната група на AIPPI са всички водещи професионалисти, кантори, търговски асоциации и големи предприятия, специализирани в областта на интелектуалната собственост в страната. Те вземат активно участие в утвърждаването и защитата на интелектуалната собственост като изразяват становища по законопроекти и проекти на нормативни актове, подготвят и представят отговори по работните въпроси на конференциите на AIPPI, участват и организират обучения и семинари с национални и международни експерти на най-високо ниво. От март 2019г., Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ чрез адв. Йоанна Иванова, ръководител отдел „Интелектуална собственост и защита на личните данни“ на кантората, е избрано за член на управителния съвет на AIPPI България.