Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е отличено за водеща кантора в сферата на Корпоративно и Търговско право в „Chambers Global Guide“ за 2022 г.!

За поредна година екипът ни е признат от една от най-видните правни директории – „Chambers and Partners“.

Освен класирането в цялост на фирмата, адв. Стефан Гугушев, основател и Управляващ партньор в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“, е отличен като водещ професионалист в областта на Корпоративното и Търговското право.

„Chambers and Partners“ е една от най-авторитетните правни директории в световен мащаб, обхващаща повече от 200 юрисдикции, която базира своите изследвания на обратна връзка от клиенти, информация от адвокатски кантори и интервюта с водещи адвокати.