Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ допринесе за изготвянето на Doing Business 2020, което е водещо издание на Световната банка. Екипът ни беше потърсен да даде своята еспертиза, относно регулациите, които подобряват дейността на бизнеса и тези, които го ограничават. Чрез проследяване на законодателните промени свързани с 12 сфери на бизнеса в 190 икономики, Doing Business анализира кои от тях насърчават ефективността и подкрепят свободата на бизнеса.

Тази година се бележи 17-тото подред годишно проучване, което представя показатели за бизнес регулациите и защитата на правата на собственост.

За екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е чест и привилегия да допринасе към това проучване на Световната банка и създването на Глобания доклад, който е достъпен на този ЛИНК:  

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020

Галерия