Милена е Специалист труд и работна заплата в Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Практиката на Милена се фокусира върху основните въпроси, свързани с човешките ресурси – Съставяне и поддържане на личните досиета на работниците и служителите; подготовка на трудовите договори и допълнителните споразумения при възникване на трудови отношения; изготвяне и подаване на декларации, свързани с данъчна и осигурителна информация  към Национална агенция за приходите; изготвяне на ведомости за заплати; изготвяне и подаване на декларации и документи към Национален осигурителен институт; оформяне документите при прекратяване на трудовия договор, изчисляване и вписване на трудовия стаж; подготвяне на  всякакви други документи, свързани с трудовите правоотношения – служебни бележки, удостоверения,  документи за пенсиониране и др.

Професионален опит

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2019 – до сега)
  • Специалист труд и работна заплата
 • Балкан-Искър АД (2006 – 2019)
  • Технически сътрудник, личен състав, деловодител, маркетинг, касиер, счетоводител 

Образование

 • Стопанска Академия „Димитър А. Ценов, гр. Свищов, (2005 – 2006), магистър по специалност „Публична администрация” и магистър по втора специалност „Финанси”, с направление „Финансов мениджмънт”
 • Стопанска Академия „Димитър А. Ценов, гр. Свищов, (2001 – 2005), бакалавър по специалност „Публична администрация” и бакалавър по втора специалност „Финанси”, специализация „Финансово дело”
 • Езикова гимназия „Йоан Екзарх”, гр. Враца (1996 – 2001), профил английски език, с втори език немски и засилено изучаване на география 

Езици

 • Английски
 • Немски