Михаела е юрист с професионален опит в консултирането на корпоративни и частни клиенти в различни сфери на правото. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през 2021 г. и в това качество консултира клиентите на кантората по корпоративни въпроси и съдейства при разрешаване на различни търговскоправни и облигационни казуси. 

Професионален опит 

  • Предоставяне на консултации и оказване на съдействие на корпоративни местни и международни клиенти във връзка с установяване, осъществяване и разширяване на търговската им дейност в България, в това число изготвяне на дружествени документи, изготвяне и ревизиране на договори, по които са страна;
  • Оказване на съдействие по имиграционни въпроси, издаване на визи, разрешения за пребиваване и гражданство;
  • Консултиране и съдействие на частни и корпоративни клиенти в сферата на търговското и дружествено право, трудовото, потребителското и конкурентното право. 

Образование

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2014 - 2019), Магистър по право
  • Програмата за студентски обмен „Еразъм+“ по специалност „Право“ в Университет Саарланд, гр. Саарбрюкен, Германия 

Сертификати 

  • Сертификат Cambridge English: First (FCE) за владеене на английски език
  • Сертификати DSD (Deutsches Sprachdiplom) и TestDaF за владеене на немски език
  • Сертификат за успешно участие в специализиран курс „Юридически немски“ към Германо-Българска индустриално-търговска камара

Езици

  • Английски език
  • Немски език