Мария  се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през 2021 г. като част от отдела, предоставящ правно съдействие по сделки с недвижими имоти и строителство. 

Професионален опит

  • Юридическо консултиране в сферата на недвижимите имоти – анализ на собствеността и документално осигуряване на сделки за прехвърляне на недвижими имоти и учредяване на обезпечения върху тях;
  • Съдействие при уреждане на отношенията между участниците в строителния процес – изготвяне на договори за строителство, проектиране и надзор, анализ на строителни документи, съдействие при решаване на спорове и ангажиране на строителна отговорност;
  • Правно съдействие при преговорите и сключването на договори за наемане и отдаване на търговски площи и помещения;
  • Консултиране на водещ телевизионен оператор във връзка с придобиването на права за разпространение на телевизионно съдържание, сключването на продуцентски договори и договори за излъчване на телевизионна реклама;
  • Консултиране на голяма търговски верига за бързооборотни стоки във връзка със сключването на договори за доставка, маркетингови договори и по повод възникнали казуси в областта на защитата на потребителите;
  • Консултации по договори за банково кредитиране.

 Образование

  • Университет за национално и световно стопанство (1999 - 2004), Магистър по право 

Езици

  • Английски език