Кирил Гьорев е член на екипа на адвокатското дружество от началото на 2020 година. Членува в Адвокатска колегия – Бургас от 2022 г. Част е от корпоративния отдел на дружеството и има професионален опит в консултирането на местни и международни клиенти в сферата на търговското право. В работния процес участва в разрешаването на казуси в сферата на търговско, облигационно и данъчно право и съдейства с изготвянето на правни становища по разнообразна правна тематика.

Неговите компетенции включват:

 • Предоставяне на консултации на клиенти във връзка с установяването на търговската им дейност на територията на Република България, проучване на въпроси по отношение на правни изисквания за осъществяването на дейността им, както и съдействие за прекратяване на такава;
 • Изготвяне на правни анализи и становища на клиенти по отношение на осъществяваната от тях търговска дейност, както и по данъчно и облигационноправни въпроси;
 • Обслужване на корпоративни клиенти на дружеството и изготвяне на документация за всякакви промени в основните им дружествени обстоятелства, включително и при М§А процедури;
 • Подготовка на договори и всякакви други правни документи;

Професионален опит 

 • Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ (2020 – сега)
  • Старши Консултант 
  • Консултант 
  • Адвокатски сътрудник
 • Адвокатско дружество „Георгиева и Джутев“ ( 2018 – 2019)
 • Адвокатско дружество „Русева, Йолчева и партньори“ (2017), по програма на МОН 

Образование  

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2014 – 2019), Магистър по право
 • Завършен курс по интелектуална собственост Copyright X, юни 2021 г. на Harvard Law School

Сертификати

 • Сертификат Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) за владеене на английски език

Езици

 • Английски език
 • Немски език
 • Испански език