Кирил е магистър по право, успешно завършил в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в края на 2019 година. Той е адвокатски сътрудник и член на екипа на адвокатското дружество от началото на 2020 година. Част е от корпоративния отдел на дружеството. В работния процес участва предимно чрез изготвянето на документация във връзка с обслужването на юридически лица. Заедно с това асистира в извършването на проучвания по широк кръг от въпроси с правна тематика, както и подпомога дейността на адвокатите по всякакъв друг начин.                                                                        

Професионален опит 

 • Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ (2020 – сега)
  • Консултант 
  • Адвокатски сътрудник
 • Адвоктаско дружество „Георгиева и Джутев“ ( 2018 – 2019)
 • Адвокатско дружество „Русева, Йолчева и партньори“ (2017), по програма на МОН 

Образование  

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2014 – 2019), Магистър по право
 • ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас (2009 – 2014) 

Сертификати

 • Сертификат Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) за владеене на английски език

Езици

 • Английски
 • Немски