Екатерина е счетоводител в Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Практиката на Екатерина се фокусира върху данъчни консултации и анализ на риска в областта на корпоративното законодателство, косвени данъци и спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане за национални и международни компании. През годините Екатерина участва в различни данъчни и финансови дю дилиджънси за клиенти работещи в областта на производството, комуналните услуги, банките и други финансови институции, софтуерни услуги, строителство и недвижими имоти. 

Професионален опит

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2018 – до сега)
  • Счетоводител
 • АФА Консултанти (2017 – 2018)
  • Данъчен консултант
 • БДО България (2013 – 2017)
  • Старши данъчен консултант
 • Кнауф България (2011 – 2013)
  • Данъчен специалист и счетоводител
 • Национална агенция за приходите (1998 – 2007)/(2009 – 2011)
  • Старши инспектор по приходите 

Образование

 • Икономически Университет – Варна, гр. Варна (1999 – 2002), Магистър по счетоводство и контрол
 • Икономически Университет – Варна, гр. Варна (1992 – 1997), Бакалавър по международен туризъм
 • Гимназия с преподаване на чужди езици “Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик (1987-1991) 

Езици

 • Английски
 • Френски
 • Руски