Димитринка е старши партньор и ръководител на корпоративния отдел на адвокатското дружество. Извършва широк спектър консултации по корпоративни въпроси, по-специално по отношение на сливания и придобивания, инвестиции в частен и рисков капитал, корпоративни реорганизации и съвместни предприятия. Също така има богат опит във финансирането и обезпеченията, свързани с него. Димитринка говори английски и е препоръчана от международните правни директории IFLR1000 и Legal 500.

„Димитринка Методиева притежава детайлни познания в бизнес сферата и задълбочена експертиза по въпросите на преструктурирането. Впечатлени сме от професионализма на екипа ѝ, отличното познаване на съответното законодателство и колко детайлно ориентирани и прецизни са те.“ – Legal 500 (2022)

Награди и отличия

 • Водещ експерт в сферите на „Банково и финансово право“ и „Сливания и придобивания“ - IFLR1000 (2015 - 2020)
 • Отличен експерт в сферите на „Корпоративно и търговско право, сливания и придобивания“, „Банково и финансово право“, „Капиталови пазари“ - Legal 500 (2016 – 2018)

Професионален опит 

Част от клиентите, които Димитринка е консултирала: 

 • „Морган Стенли Синиър Фъндинг“ Инк., САЩ – консултира обезпечения, предоставяни в България, по кредит за около 2 милиарда долара, предоставен от синдикат от банки на Сенсата Технолоджис Груп;
 • ФрЛюрсен Верфт ГмбХ & Ко. КГ - Договор за придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби за ВМС за 1 млрд. лева;
 • Международна Финансова Корпорация – консултира кредит от 80 000 000 евро и обезпеченията по него, предоставен на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ ЕООД;
 • „Ем Ер Ай Кънстракшън Ирландия Лтд.“, Ирландия - проектно финансиране за 23 000 000 евро, предоставено от синдикат от банки, за строителството на четири ваканционни комплекса в Разлог;
 • „Хареон Солар Технолоджи Ко“ Лтд., Китай - придобиване на дружество, разработващо фотоволтаична електроцентрала, както и последващо финансиране на дейността му от Китайската банка за развитие;
 • „Алпик Холдинг“ АГ, Швейцарияпридобиване на дружества, собственици на два ветроенергийни парка в България;
 • „Ел Суиди Електрик“ С.А.Е., Египет - придобиване на мажоритарен дял в българско дружество, разработващо проект за вятърен парк;
 •  Нортридж Кепитъл, Великобритания - инвестиции в сферата на недвижимите имоти - ваканционен комплекс на българското Черноморие и Полиграфия офис център, София;
 •  „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, България - продажба на дружеството, специализирано в придобиването на дългови портфейли, на доставчик на финансови услуги от Норвегия;
 • „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, България - придобиване на "Свеа Финанс България" ООД, дружество, специализирано в закупуване на дългови портфейли и събиране на вземания;
 • Иком“ ООД, България - продажба на мажоритарен дял в дружеството, работещо в областта на телематичното електронно оборудване и услугите, на Виасат Груп, Италия;

Образование 

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1998 – 2003), Магистър по право
 • Юридически колеж на Англия и Уелс (2008), Практическа диплома „Международни сливания и придобивания“ 

Членство 

 • Софийска адвокатска колегия

Публикации

 • "Пазарът за растеж BEAM - нови възможности за малки и средни предприятия", CEE Legal Matters

https://ceelegalmatters.com/bulgaria/19077-the-bulgarian-beam-market-new-growth-opportunities-for-smes

 • „Модернизация на българската армия: Скорошни развития и нови възможности“ - CEE Legal Matters

https://ceelegalmatters.com/bulgaria/17781-modernization-of-the-bulgarian-military-recent-developments-and-new-opportunities

 • "Адв. Димитринка Методиева анализира пазарът на сливания и придобивания в България за 2020г.", CEE Legal Matters 

https://ceelegalmatters.com/component/html5flippingbook/publication/cee-legal-matters-issue-7-12/57#page/57

Езици 

 • Английски