Десислава е старши консултант в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“. Тя е адвокат с много години професионален опит. Част е от екипа на процесуалния отдел на адвокатското дружество и осъществява ежедневна защита на клиентите пред българския съд. Притежава експертиза по широк кръг от правни въпроси, между които търговско и гражданско право, банково, застрахователно, регулация на етажна собственост, трудово право. Десислава се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през август 2016 г., като осъществява процесуално представителство на голяма част от водените от кантората дела. По време на работата си като адвокат, преди август 2016г. тя консултира и осъществява процесуално представителство на едни от основните търговски банки, предоставящи услуги на българския пазар. 

Професионален опит

 • „Глориент Инвестмънт БГ“ ООД – процесуално представителство по серия от търговски и граждански дела, с висок обществен интерес, пред окръжни съдилища на територията на цяла България, свързани с действителността и изпълнението на сделки с недвижим имоти и тяхното ползване
 • „Ремикс Глобъл“ АД – представителство на дружеството пред една от най-големите застрахователни компании при водене на преговори за изплащане на претендирано застрахователно обезщетение в размер на над 4 млн. евро и процесуално представителство пред съда във връзка с претендираното застрахователно обезщетение
 • Община Казанлък – процесуално представителство пред голяма застрахователна компания във връзка с претендирано застрахователно обезщетение
 • „Генерал агрохимикали“ ООД – осъществяване на процесуално представителство пред арбитражен съд във връзка със съдебно претендиране на плащане по договори за доставки на стоки и дължими неустойки, както и водене на преговори между страните за уреждане на спора
 • „Стомана Индъстри“ АД – представителство при претендиране на застрахователни обезщетения
 • Консервинвест ЕООД – процесуално представителство при обжалване на незаконосъобразни действия на съдебен изпълнител
 • Аспен Ризорт – процесуално представителство във връзка с непогасени задължения на етажни съсобственици по реда на ЗУЕС и европейски регламенти
 • Терра Комплекс АД - процесуално представителство във връзка с непогасени задължения на етажни съсобственици по реда на ЗУЕС и европейски регламенти
 • ЕМ-Строй – процесуално представителство при неизпълнение на договорни отношения между участници в ДЗЗД и изпълнение на обществени поръчки при строеж на пътища 

Образование 

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2006 – 2011), Магистър по право 

Членство 

 • Софийска адвокатска колегия 

Езици 

 • Английски